SMS: +36 30 301-1971 naboke@freemail.hu

EGYESÜLET AKTUÁLIS HÍREK KAPCSOLAT
       
     

 OTP Bank Nyrt. : 11736006-20395607

 

ADATVÉDELEM

 
 

ALAPADATOK    


A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesületét (NABOKE)
a Székesfehérvári Törvényszék 2799. sorszám alatt 2012.04.24-én nyilvántartásba vette (Pk. 60.030/2012/3.sz.).
Jogerőre emelkedett 2012. május 15. napján. Az egyesület fő célja, a hallássérültek életminősége javítása.

 

Alapadatok

 

A NABOKE Elnöksége

A NABOKE székhelye:

 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. Elnök:  Dr. Hendrik István
E-mail:  naboke@freemail.hu Alelnök:  Helli Zsolt
SMS:  +36 30-301-1971 Elnökségi tag:  Csordás Györgyné
Bankszámlaszám:  OTP Bank Nyrt. : 11736006-20395607    
IBAN:  HU23 1173 6006 2039 5607 0000 0000

Volt elnökségi tag: 
Harmati Miklósné (1943 - 2015)
R.I.P.

BIC(SWIFT)-kód:  OTPVHUHB
Devizanem:  HUF
Adószám:  18288528-1-07    

 


 

A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete célkitűzései

Megszüntetni kívánjuk a hallássérült egyének társadalmi elszigeteltségét, a sorstársakat bevonjuk az alkalmas közösségünkbe.

Hozzáférhetőséget kívánunk biztosítani:
A) a hallást, beszédértést javító eszközökhöz, rendszerekhez, mint pl. hallásjavító készülékek, az indukciós hurkok, feliratozás, beszédfelismerő-szövegező rendszerek,  írótolmács-szolgálat, a szájról olvasási és helyes beszédképző tanfolyamok.
B) megfelelő képzésekhez és szolgáltatásokhoz, munkához, megfelelő foglalkoztatási körülményekhez, a megfelelő információkhoz, a nyomtatott, elektronikus médiákban rólunk szóló tartalmi hírekhez, műsorokhoz, anyagi javakhoz, gyógyításhoz, egészséges életvitelhez, közösségi- kulturális- és sportprogramokhoz, sportolási lehetőségekhez, stb.

 

CÉLCSOPORT    


A hallássérültek – hallásállapotuk mértéke szerint nagyothallók és siketek - az egyik, vagy mindkét oldali hallószervük valamelyik részének veleszületett vagy szerzett sérülése következtében csökkent, vagy teljes mértékben elvesztett hallásteljesítménnyel rendelkeznek, ami hátrányosan érinti a mindennapi életüket.

A nagyothallók hallásküszöb értéke mindkét fülön 30-80 dB közötti. A hallásjavító készülékek használatával a csökkent hallásteljesítményük részben korrigálható. Beszéd/szöveg útján kommunikálnak és ebben segítséget nyújthatnak a feliratozások, illetve az írótolmács közreműködése.

A siketek hallásküszöb értéke mindkét fülön 80dB felett van, nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal. Őket a jelnyelv segíti az önkifejezésben, egymás közötti kommunikációjukban. A halló emberekkel való kommunikációjukban jelnyelvi tolmács segítségére szorulnak.

A decibel (dB) a hangosság/hangerő mértékegysége. Az emberek 0 (hallásküszöb) és 140 (fájdalmas hangerő) decibel között hallják a hangokat. A hallásküszöb az egyén által észlelt leggyengébb hangerő dB-ben.

 

Fogyatékossággal élők
© Központi Statisztikai Hivatal, 2014

Nagyothalló 63 014 fő - siket 8 571 fő -  Siketvak (látás- és hallássérült) 3 262, beszédhibás 14 528, beszédfogyatékos 10 913.
2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS - Fogyatékossággal élők / © Központi Statisztikai Hivatal, 2014
 

Önkéntes bevalláson alapuló adatok, de egyébként Magyarországon a népesség 10%-át tekintik hallássérültnek.

 

 

CIVIL KAPCSOLATAINK    


Hazai kapcsolatunk
A NABOKE  és a HMHE (Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete) egymás partnerei.
A NABOKE a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) rendes tagja.
MAKETUSZ - http://maketusz.hu/

 

Nemzetközi kapcsolataink
A NABOKE az EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People - Nagyothallók Európai Szövetsége) és az
IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People - Nagyothallók Nemzetközi Szövetsége) rendes tagja.
EFHOH - http://www.efhoh.org/
IFHOH - http://www.ifhoh.org/calendar-events/

 

TAGFELVÉTEL    


A tagfelvétel lépései

1) Belépési Nyilatkozat kitöltése és eljuttatása az elnökség felé, személyesen a NABOKE Irodában, vagy a naboke@freemail.hu E-mail címre megküldéssel. Az adatokra a tagnyilvántartáshoz, valamint a különféle programokhoz és szolgáltatásokhoz való tagsági igények összegyűjtése kapcsán van szükség.

Belépési Nyilatkozat innen letölthető
 

2) Az új tag felvételéről az elnökség - a kérelem beérkezését követő 30 napon belül - dönt, erről a jelentkezőt kiértesíti.
3) A felvett tagot az Elnökség nyilvántartásba veszi, adatait az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.
4) A felvett tag az éves tagdíjat befizeti. Ez történhet személyesen a NABOKE Irodában, a befizetett tagdíjról bevételi pénztárbizonylati nyugtát kap. Lehetséges a tagdíj utalása is az egyesület bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. : 11736006-20395607), ez esetben megjegyzésként szerepeljen "XY nevű személy 201... éves tagdíja", mint pl. " Nagy János 2017. évi tagdíja.". Átutalás esetén a befizetett tagdíjról a tag hivatalos igazolást kap az Elnökségtől.
5) A tagsági igazolványhoz szükséges az új tag elektronikus profilképe .jpeg fájlformátumban, 300dpi méretben. Ez elküldhető a naboke@freemail.hu E-mail címre is.
6) A tagsági igazolvány átvételéről a tag kiértesítést kap, vagy postai úton megküldésre kerül.
 

"Rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. A 18. életévét be nem töltött személy tagfelvételi kérelméhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt, melyről írásbeli értesítést küld a kérelmező E-mail, vagy ennek hiányában a postai címére. A kérelmező az Elnökség elutasító határozata ellen a fellebbezését az Elnökségi döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez nyújthatja be, amely a fellebbezést a soron következő Közgyűlésen tárgyalni köteles. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi." - Alapszabály III. fejezet 9./ pontja

HALLÁSÁLLAPOTTÓL FÜGGETLENÜL BÁRKI - NEM CSAK HALLÁSSÉRÜLT - RENDES TAG LEHET !

Éves tagdíj 3000 Ft / fő

2000 Ft kedvezményes éves tagdíjat fizetnek:
- az alapító tagjaink;
- 35 év alattiak közül azok, akik állandó keresőtevékenységet nem folytatnak
- 65 év felettiek;
1000 Ft kedvezményes éves tagdíjat fizetnek:
- az elnökségi felé -a kedvezményes tagdíj fizetésére- méltányossági kérelmet benyújtók,
ha számukra az elnökség -az adott évre- kedvezően határoz

Pártoló tagság - Alapszabály III. fejezet 11./ pontja - Tiszteletbeli tagság - Alapszabály III. fejezet 10./ pontja

Tiszteletbeli tagunk:  Göncz Árpád 1922- †2015 (volt Köztársasági Elnök)
Posztumusz tiszteletbeli tagunk:
Dr. Gedővári Imre 1951-2014 (kardvívó olimpiai bajnok)

 

KEDVEZMÉNYEK    


NABOKE- tagsági igazolványra kedvezményt adó cégek, szolgáltatók

Árnyas Étterem Budapest -15% kedvezmény az étlap, itallap áraiból (menüre nem vonatkozik)
Gárdonyi Gyros -10% kedvezmény az étlap, itallap áraiból (menüre nem vonatkozik)
Sarki Róka Falatozó Gárdony -10% kedvezmény az étlap, itallap áraiból (menüre nem vonatkozik)

OTONET Kft. - vállalja, hogy a NABOKE tagjai számára évente egyszer egészségügyi szűrővizsgálatot végez (fül-orr gégészet, audiológia, igény esetén mozgásszervi és ortopédiai szűrés), valamint biztosítja a gyógyászati segédeszköz ellátást és az ehhez kapcsolódó rehabilitációs tevékenységet. Szaküzletében - előzetesen egyeztetett időpontban - soron kívüli ellátást biztosít a NABOKE tagjainak. Szakképzett munkatársai évente legalább három alkalommal előzetesen egyeztetett időpontban felkeresik a NABOKE kijelölt kapcsolattartóját a tagokat érintő igényfelmérés és kontrollvizsgálat céljából. Megállapodás keretében ellátottak számára kedvezményeket biztosít a jogszabályok adta keretek között. Nem TB támogatott termékek (rendszerkiegészítők, tisztítószerek, elemek) árából 15% engedményt biztosít. TB támogatott eszközök esetén lehetőség nyílik az ügyfélre eső térítési díj 6 havi részletben történő kifizetésére, melyet a társaság kamatmentesen biztosít egy személyre szabott kölcsönszerződés keretein belül. A kedvezményekről a kapcsolattartók rendszeresen egyeztetnek. Egy héttel a látogatás előtt kapott megrendelés, igény összesítés esetén az igényelt segédeszközöket térítésmentesen házhoz szállítja.

 

IRATTÁR    


 
Dokumentációk

Alapszabály
 

Belépési Nyilatkozat
 

Tagságot Lemondó Nyilatkozat
 

 

Éves jelentések   

2017. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló

2016. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló

2015. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló

2014. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló

2013. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló

2012. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló

Jegyzőkönyvek

Elnökségi ülések
 

Közgyűlések

 

 
 
PROGRAMOK SPORT MÉDIA KAPCSOLAT
2019 ASZTALITENISZ HÍRLEVÉL TÁMOGATÓK
2018 BOWLING FÜLBEMÁSZÓ HÍREK PARTNEREK
2017 KAJAK-KENU - -
2016 KERÉKPÁROZÁS NABOKE TV ELÉRHETŐSÉG
2015 KISPÁLYÁS FOCI NABOKE FILM -
2014 SAKK - WEBSHOP
2013 TÚRÁZÁS ARCHÍVUM -
2012     KLUB

 


Copyright © NABOKE 2012