ALAPADATOK


A NABOKE székhelye:

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.

E-mail:

naboke@freemail.hu
SMS: +36 30-301-1971
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. : 11736006-20395607
IBAN: HU23 1173 6006 2039 5607 0000 0000
BIC(SWIFT)-kód: OTPVHUHB
Devizanem: HUF
Adószám: 18288528-1-07
A
Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesületét (NABOKE)
a Székesfehérvári Törvényszék 2799. sorszám alatt 2012.04.24-én nyilvántartásba vette
(Pk. 60.030/2012/3.sz.).
Jogerőre emelkedett 2012. május 15. napján.
Az egyesület fő célja, a hallássérültek életminősége javítása.

A NABOKE Elnöksége:

Elnök: Dr. Hendrik István
Alelnök: Helli Zsolt
Elnökségi tag: Kató Sándor

Volt elnökségi tag: 
Harmati Miklósné (1943 - 2015)
R.I.P.


   

 

A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete fő célja a hallássérültek életminősége javítása

Megszüntetni kívánjuk a hallássérült egyének társadalmi elszigeteltségét, a sorstársakat az alkalmas közösségünkbe bevonni. Hozzáférhetőséget biztosítani:
- a hallást, beszédértést javító eszközökhöz, rendszerekhez, mint pl. hallásjavító készülékek, az indukciós hurkok, feliratozás, beszédfelismerő-szövegező rendszerek,  írótolmács-szolgálat, a szájról olvasási és helyes beszédképző tanfolyamok.
- megfelelő képzésekhez és szolgáltatásokhoz, a megfelelő információkhoz, kommunikációs akadálylebontásra alkalmas eszközökhöz és módszerekhez, a nyomtatott, elektronikus és a műsorszórási médiákban róluk szóló tartalmi hírekhez, műsorokhoz, munkához, megfelelő foglalkoztatási körülményekhez, anyagi javakhoz és szolgáltatásokhoz, gyógyításhoz, egészséges életvitelhez, közösségi- kulturális- és sportprogramokhoz, sportolási lehetőségekhez, stb.
- a hallássérültek pár- és társkeresési gondjain segíteni
 

CÉLCSOPORT


Célcsoport bemutatása

A hallássérültek – hallásállapotuk mértéke szerint nagyothallók és siketek - az egyik, vagy mindkét oldali hallószervük valamelyik részének veleszületett vagy szerzett sérülése következtében csökkent, vagy teljes mértékben elvesztett hallásteljesítménnyel rendelkeznek, ami hátrányosan érinti a mindennapi életüket.

A nagyothallók hallásküszöb értéke mindkét fülön 30-80 dB közötti. A hallásjavító készülékek használatával a csökkent hallásteljesítményük részben korrigálható. Beszéd/szöveg útján kommunikálnak és ebben segítséget nyújthatnak a feliratozások, illetve az írótolmács közreműködése.

A siketek hallásküszöb értéke mindkét fülön 80dB felett van, nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal. Őket a jelnyelv segíti az önkifejezésben, egymás közötti kommunikációjukban. A halló emberekkel való kommunikációjukban jelnyelvi tolmács segítségére szorulnak.

A decibel (dB) a hangosság/hangerő mértékegysége. Az emberek 0 (hallásküszöb) és 140 (fájdalmas hangerő) decibel között hallják a hangokat. A hallásküszöb az egyén által észlelt leggyengébb hangerő dB-ben.

Fogyatékossággal élők

© Központi Statisztikai Hivatal, 2014

Nagyothalló 63 014 fő - siket 8 571 fő -  Siketvak (látás- és hallássérült) 3 262, beszédhibás 14 528, beszédfogyatékos 10 913.
2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS - Fogyatékossággal élők / © Központi Statisztikai Hivatal, 2014
 

Önkéntes bevalláson alapuló adatok, de egyébként Magyarországon a népesség 10%-át tekintik hallássérültnek.

 

TAGFELVÉTEL


A tagfelvétel lépései:

1) Belépési Nyilatkozat kitöltése és eljuttatása az elnökség felé, személyesen a NABOKE Irodában, vagy a naboke@freemail.hu E-mail címre megküldéssel. Az adatokra a tagnyilvántartáshoz, valamint a különféle programokhoz és szolgáltatásokhoz való tagsági igények összegyűjtése kapcsán van szükség.

Belépési Nyilatkozat innen letölthető
 

2) Az új tag felvételéről az elnökség - a kérelem beérkezését követő 30 napon belül - dönt, erről a jelentkezőt kiértesíti.
3) A felvett tagot az Elnökség nyilvántartásba veszi, adatait az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.
4) A felvett tag az éves tagdíjat befizeti. Ez történhet személyesen a NABOKE Irodában, a befizetett tagdíjról bevételi pénztárbizonylati nyugtát kap. Lehetséges a tagdíj utalása is az egyesület bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. : 11736006-20395607), ez esetben megjegyzésként szerepeljen "XY nevű személy 201... éves tagdíja", mint pl. " Nagy János 2017. évi tagdíja.". Átutalás esetén a befizetett tagdíjról a tag hivatalos igazolást kap az Elnökségtől.
5) A tagsági igazolványhoz szükséges az új tag elektronikus profilképe .jpeg fájlformátumban, nem kicsi méretben. Ez elküldhető a naboke@freemail.hu E-mail címre is.
6) A tagsági igazolvány átvételéről a tag kiértesítést kap, vagy postai úton megküldésre kerül.
 

"Rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. A 18. életévét be nem töltött személy tagfelvételi kérelméhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt, melyről írásbeli értesítést küld a kérelmező E-mail, vagy ennek hiányában a postai címére. A kérelmező az Elnökség elutasító határozata ellen a fellebbezését az Elnökségi döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez nyújthatja be, amely a fellebbezést a soron következő Közgyűlésen tárgyalni köteles. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi." - Alapszabály III. fejezet 9./ pontja

HALLÁSÁLLAPOTTÓL FÜGGETLENÜL BÁRKI - NEM CSAK HALLÁSSÉRÜLT - RENDES TAG LEHET !

Éves tagdíj 3000 Ft / fő

 
2000 Ft kedvezményes éves tagdíjat fizetnek:
- az alapító tagjaink;
- 35 év alattiak közül azok, akik állandó keresőtevékenységet nem folytatnak
- 65 év felettiek;
1000 Ft kedvezményes éves tagdíjat fizetnek
:
- az elnökségi felé -a kedvezményes tagdíj fizetésére- méltányossági kérelmet benyújtók, ha számukra az elnökség -az adott évre- kedvezően határoz
 
A NABOKE-tagsági igazolvány elő- és hátlapja (minta):

 

 

Pártoló tagság - Alapszabály III. fejezet 11./ pontja - Tiszteletbeli tagság - Alapszabály III. fejezet 10./ pontja

Tiszteletbeli tagjaink:  Göncz Árpád (volt Köztársasági Elnök) - Uzonyi András (REHAB Centrum Kft. vezető audiológus) -
Posztumusz tiszteletbeli tagunk: Dr. Gedővári Imre (kardvívó olimpiai bajnok)

 

KEDVEZMÉNYEK


   

 

NABOKE- tagsági igazolványra kedvezményt adó cégek, szolgáltatók

Árnyas Étterem Budapest -15% kedvezmény az étlap, itallap áraiból (menüre nem vonatkozik)

Gárdonyi Gyros -10% kedvezmény az étlap, itallap áraiból (menüre nem vonatkozik)

Sarki Róka Falatozó Gárdony -10% kedvezmény az étlap, itallap áraiból (menüre nem vonatkozik)

OTONET Kft. - REHAB vállalja, hogy a NABOKE tagjai számára évente egyszer egészségügyi szűrővizsgálatot végez (fül-orr gégészet, audiológia, igény esetén mozgásszervi és ortopédiai szűrés), valamint biztosítja a gyógyászati segédeszköz ellátást és az ehhez kapcsolódó rehabilitációs tevékenységet.
REHAB vállalja, hogy szaküzletében - előzetesen egyeztetett időpontban - soron kívüli ellátást biztosít a NABOKE tagjainak. REHAB vállalja továbbá, hogy szakképzett munkatársai évente legalább három alkalommal előzetesen egyeztetett időpontban felkeresik a NABOKE kijelölt kapcsolattartóját a tagokat érintő igényfelmérés és kontrollvizsgálat céljából.
REHAB vállalja, hogy az e megállapodás keretében ellátottak számára kedvezményeket biztosít a jogszabályok adta keretek között. Nem TB támogatott termékek (rendszerkiegészítők, tisztítószerek, elemek) árából 15% engedményt biztosít. TB támogatott eszközök esetén lehetőség nyílik az ügyfélre eső térítési díj 6 havi részletben történő kifizetésére, melyet a társaság kamatmentesen biztosít egy személyre szabott kölcsönszerződés keretein belül.
A kedvezményekről a kapcsolattartók rendszeresen egyeztetnek. Egy héttel a látogatás előtt kapott megrendelés, igény összesítés esetén az igényelt segédeszközöket Fejér Megye területén térítésmentesen házhoz szállítja.

 

CIVIL KAPCSOLATOK


   
 

Hazai kapcsolatunk

A NABOKE  és a HMHE (Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete) egymás partnerei.

Nemzetközi kapcsolataink

A NABOKE az EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People - Nagyothallók Európai Szövetsége) és az
IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People - Nagyothallók Nemzetközi Szövetsége) rendes tagja.

EFHOH - http://www.efhoh.org/

IFHOH - http://www.ifhoh.org/calendar-events/

 

 

 

KÖZLEMÉNYEK

ADOMÁNYOZÁS


Számlaszám (OTP):
11736006-20395607

Támogatását köszönjük!

IBAN:

HU23 1173 6006 2039 5607 0000 0000

BIC(SWIFT)-Code: OTPVHUHB

NABOKE WEBSHOP

TÁMOGATÓINK

PARTNEREINK

 
 
 
 
 

 
 
   
 

IRATTÁR

Dokumentációk

Alapszabály
 

Belépési Nyilatkozat
 

Tagságot Lemondó Nyilatkozat

Éves jelentések 

2015. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló
 

2014. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló
 

2013. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló
 

2012. évi Közhasznúsági jelentés és beszámoló

Jegyzőkönyvek

Elnökségi ülések
 

Közgyűlések

 


Copyright © NABOKE 2012