TAGFELVÉTEL    


A tagfelvétel lépései

1) Belépési Nyilatkozat kitöltése és eljuttatása az elnökség felé, személyesen a NABOKE Irodában, vagy a naboke@freemail.hu E-mail címre megküldéssel. Az adatokra a tagnyilvántartáshoz, valamint a különféle programokhoz és szolgáltatásokhoz való tagsági igények összegyűjtése kapcsán van szükség.

Belépési Nyilatkozat innen letölthető
 

2) Az új tag felvételéről az elnökség - a kérelem beérkezését követő 30 napon belül - dönt, erről a jelentkezőt kiértesíti.
3) A felvett tagot az Elnökség nyilvántartásba veszi, adatait az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.
4) A felvett tag az éves tagdíjat befizeti. Ez történhet személyesen a NABOKE Irodában, a befizetett tagdíjról bevételi pénztárbizonylati nyugtát kap. Lehetséges a tagdíj utalása is az egyesület bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. : 11736006-20395607), ez esetben megjegyzésként szerepeljen "XY nevű személy 201... éves tagdíja", mint pl. " Nagy János 2017. évi tagdíja.". Átutalás esetén a befizetett tagdíjról a tag hivatalos igazolást kap az Elnökségtől.
5) A tagsági igazolványhoz szükséges az új tag elektronikus profilképe .jpeg fájlformátumban, 300dpi méretben. Ez elküldhető a naboke@freemail.hu E-mail címre is.
6) A tagsági igazolvány átvételéről a tag kiértesítést kap, vagy postai úton megküldésre kerül.
 

"Rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. A 18. életévét be nem töltött személy tagfelvételi kérelméhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt, melyről írásbeli értesítést küld a kérelmező E-mail, vagy ennek hiányában a postai címére. A kérelmező az Elnökség elutasító határozata ellen a fellebbezését az Elnökségi döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez nyújthatja be, amely a fellebbezést a soron következő Közgyűlésen tárgyalni köteles. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi." - Alapszabály III. fejezet 9./ pontja

HALLÁSÁLLAPOTTÓL FÜGGETLENÜL BÁRKI - NEM CSAK HALLÁSSÉRÜLT - RENDES TAG LEHET !

Éves tagdíj 3000 Ft / fő

2000 Ft kedvezményes éves tagdíjat fizetnek:
- az alapító tagjaink;
- 35 év alattiak közül azok, akik állandó keresőtevékenységet nem folytatnak
- 65 év felettiek;
1000 Ft kedvezményes éves tagdíjat fizetnek
:
- az elnökségi felé -a kedvezményes tagdíj fizetésére- méltányossági kérelmet benyújtók,
ha számukra az elnökség -az adott évre- kedvezően határoz

Pártoló tagság - Alapszabály III. fejezet 11./ pontja - Tiszteletbeli tagság - Alapszabály III. fejezet 10./ pontja

Tiszteletbeli tagunk:  Göncz Árpád 1922- †2015 (volt Köztársasági Elnök)
Posztumusz tiszteletbeli tagunk:
Dr. Gedővári Imre 1951-2014 (kardvívó olimpiai bajnok)

A NABOKE-tagsági igazolvány elő- és hátlap (minta)


WEBDesign: Dr. Hendrik István - WEBMaster: Dr. Hendrik István - Copyright © NABOKE 2012